Mixed Media Workshop

MIXED MEDIA WORKSHOP
med Torild B. Andersen
og Jan Edgar Marthinsen

Tirsdagene 17. og 24. november 2015
kl 18.30 – 21
Greverud kirke (u.etg)

banner