Totenvika Galleri og Kulturkafé

Fra våren 2017 vises noen av mine fugle- og insektsbilder hos Totenvika Galleri og Kulturkafé.
Some of my bird and insect paintings available at Totenvika Galleri og Kulturkafé from spring 2017.

jem_totenvika